K5 Nghi Tàm, 11 Đ. Xuân Diệu, Road, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 0968.656.484 – 024.3775.0984

Facebook : fb.com/banhtrungthusheraton2023